Ngày đẹp chuyển nhà tháng 12 – Âm lịch – Taxi tải Sài Gòn xanh

NGÀY TỐT CHUYỂN NHÀ THÁNG 12 ÂM LỊCH 2019 

Thứ sáu, ngày 6/12/2019

 • Ngày Đinh Sửu tháng Bính Tý năm Kỷ Hợi
 • Tức ngày 11 tháng 11 năm 2019 (Âm lịch) – kim đường hoàng đạo
 • Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Đông đón Tài Thần

Thứ bảy, ngày 7/12/2019

 • Ngày Mậu Dần tháng Bính Tý năm Kỷ Hợi
 • Tức ngày 12 tháng 11 năm 2019 (Âm lịch) – bạch hổ hắc đạo
 • Tí (23h – 01h),Sửu (01h – 03h),Thìn (07h – 09h),Tỵ (09h – 11h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h)
 • Xuất hành hướng Đông Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Nam đón Tài Thần

Thứ bảy, ngày 14/12/2019

 • Ngày Ất Dậu tháng Bính Tý năm Kỷ Hợi
 • Tức ngày 19 tháng 11 năm 2019 (Âm lịch) – minh đường hoàng đạo
 • Tí (23h – 01h),Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Dậu (17h – 19h)
 • Xuất hành hướng Tây Bắc đón Hỷ Thần – hướng Đông Nam đón Tài Thần

Thứ năm, ngày 19/12/2019

 • Ngày Canh Dần tháng Bính Tý năm Kỷ Hợi
 • Tức ngày 24 tháng 11 năm 2019 (Âm lịch) – bạch hổ hắc đạo
 • Tí (23h – 01h),Sửu (01h – 03h),Thìn (07h – 09h),Tỵ (09h – 11h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h)
 • Xuất hành hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần – hướng chính Nam đón Tài Thần

Thứ bảy, ngày 21/12/2019

 • Ngày Nhâm Thìn tháng Bính Tý năm Kỷ Hợi
 • Tức ngày 26 tháng 11 năm 2019 (Âm lịch) – thiên lao hắc đạo
 • Dần (03h – 05h),Thìn (07h – 09h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h),Hợi (21h – 23h)
 • Xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Tây đón Tài Thần

Chủ nhật, ngày 22/12/2019

 • Ngày Quý Tỵ tháng Bính Tý năm Kỷ Hợi
 • Tức ngày 27 tháng 11 năm 2019 (Âm lịch) – nguyên vu hắc đạo
 • Sửu (01h – 03h),Thìn (07h – 09h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Xuất hành hướng Đông Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Tây đón Tài Thần

Thứ ba, ngày 24/12/2019

 • Ngày Ất Mùi tháng Bính Tý năm Kỷ Hợi
 • Tức ngày 29 tháng 11 năm 2019 (Âm lịch) – câu trần hắc đạo
 • Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Xuất hành hướng Tây Bắc đón Hỷ Thần – hướng Đông Nam đón Tài Thần

Thứ ba, ngày 31/12/2019

 • Ngày Nhâm Dần tháng Đinh Sửu năm Kỷ Hợi
 • Tức ngày 6 tháng 12 năm 2019 (Âm lịch) – kim quỹ hoàng đạo
 • Tí (23h – 01h),Sửu (01h – 03h),Thìn (07h – 09h),Tỵ (09h – 11h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h)
 • Xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Tây đón Tài Thần

NHỮNG NGÀY XẤU CẦN TRÁNH CHUYỂN NHÀ THÁNG 12 

Thứ tư, ngày 4/12/2019

 • Ngày Ất Hợi tháng Bính Tý năm Kỷ Hợi
 • Tức ngày 9 tháng 11 năm 2019 (Âm lịch) – chu tước hắc đạo
 • Sửu (01h – 03h),Thìn (07h – 09h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Xuất hành hướng Tây Bắc đón Hỷ Thần – hướng Đông Nam đón Tài Thần

Thứ tư, ngày 11/12/2019

 • Ngày Nhâm Ngọ tháng Bính Tý năm Kỷ Hợi
 • Tức ngày 16 tháng 11 năm 2019 (Âm lịch) – tư mệnh hoàng đạo
 • Tí (23h – 01h),Sửu (01h – 03h),Mão (05h – 07h),Ngọ (11h – 13h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h)
 • Xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Tây đón Tài Thầ

Thứ hai, ngày 16/12/2019

 • Ngày Đinh Hợi tháng Bính Tý năm Kỷ Hợi
 • Tức ngày 21 tháng 11 năm 2019 (Âm lịch) – chu tước hắc đạo
 • Sửu (01h – 03h),Thìn (07h – 09h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Đông đón Tài Thần

Thứ hai, ngày 23/12/2019

 • Ngày Giáp Ngọ tháng Bính Tý năm Kỷ Hợi
 • Tức ngày 28 tháng 11 năm 2019 (Âm lịch) – tư mệnh hoàng đạo
 • Tí (23h – 01h),Sửu (01h – 03h),Mão (05h – 07h),Ngọ (11h – 13h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h)
 • Xuất hành hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần – hướng Đông Nam đón Tài Thần

Thứ bảy, ngày 28/12/2019

 • Ngày Kỷ Hợi tháng Đinh Sửu năm Kỷ Hợi
 • Tức ngày 3 tháng 12 năm 2019 (Âm lịch) – minh đường hoàng đạo
 • Sửu (01h – 03h),Thìn (07h – 09h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Xuất hành hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần – hướng chính Nam đón Tài Thần

Thứ hai, ngày 30/12/2019

 • Ngày Tân Sửu tháng Đinh Sửu năm Kỷ Hợi
 • Tức ngày 5 tháng 12 năm 2019 (Âm lịch) – chu tước hắc đạo
 • Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Xuất hành hướng Tây Nam đón Hỷ Thần – hướng Tây Nam đón Tài Thần

0961.509.509